Wsparcie techniczne

Gwarancja bezpieczeństwa i spokoju
Zespół Wsparcia Technicznego LoVo stawia sobie za cel efektywne wspieranie Klientów oraz Partnerów biznesowych w modyfikacjach systemowych, konfiguracjach urządzeń a także rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z wybranym oprogramowaniem lub awariami.

Doświadczenia zdobyte w codziennych kontaktach z Państwem staramy się przekazywać dalej –projektując i wdrażając usprawnienia, świadcząc usługi dodatkowe lub organizując specjalistyczne szkolenia warsztatowe. Dzięki temu możemy nie tylko rozwiązywać bieżące problemy, ale również zapobiegać powstawaniu nowych oraz upowszechniać najlepsze praktyki przy wykorzystaniu naszych rozwiązań.

 

Błyskawiczna pomoc

Wsparcie Techniczne to szybka pomoc świadczona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo, dla wygody osób odpowiedzialnych za kierowanie zgłoszeń przygotowaliśmy czat (chat) na którym można online i ontime rozwiązać proste problemy.Pomoc techniczna dostępna jest w dni robocze w godzinach 07:00 – 21:00. W przypadku problemów krytycznych istnieje możliwość wsparcia w trybie 24×7.Pomoc obejmuje następujące typy zagadnień:

 • Konfigurowanie urządzeń VoIP – telefonów IP i bramek media gateway.
 • Konfigurowanie usług w panelu dystrybutorskim na platformie Hiperus C5.
 • Konfigurowanie usług na platformie LoVoX.
 • Migrowanie usług do platformy Hiperus C5.
 • Projektowanie rozwiązań telekomunikacyjnych wraz z wyborem sprzętu.
 • Testy sygnalizacyjno-bilingowe.
 • Rozwiązywanie problemów.

 

Rozwiązywanie problemów

Ten rodzaj pomocy dotyczy takich kwestii, jak:

 • Wyjaśnianie dokumentacji.
 • Pomoc w zakresie procedur i funkcji.
 • Zapytania związane z właściwościami produktów.
 • Rozwiązań problemów technicznych.
 • Wskazówki dotyczące instalacji systemów.
 • Porady dotyczące optymalnej konfiguracji sprzętu i systemów operacyjnych.

Zgłoszenia przekazane telefonicznie bądź drogą mailową rejestrowane są w systemie ticketowym dla zgłoszeń technicznych. Każde zgłoszenie otrzymuje swój unikalny identyfikator (ticket), którym użytkownik zgłaszający powinien się posługiwać. Zapewnia to kompletność informacji związanej ze zgłoszeniem, a przez to sprawne prowadzenie prac nad nim i efektywną komunikację ze wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami procesu.

Dział Wsparcia Technicznego rozwiązuje problemy w możliwie najkrótszym czasie. Dla usystematyzowania oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszenie, LoVo przyjęło jednolite standardy określające postępowanie przy rozwiązywaniu problemu. Przekazywane nam problemy grupowane według kolejności zgłoszenia z podziałem na priorytety.

  Zapraszamy do kontaktu

  Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: