PLI CBD

Platforma Lokalizacyjno Informacyjna z Centralną Bazą Danych
PLI CBD, czyli Platforma Lokalizacyjno Informacyjna z Centralną Bazą Danych ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy przez numer 112. Realizuje procesy związane z przenoszeniem numerów przy zmianie dostawcy usług w sieciach stacjonarnych i ruchomych.

PLI CBD jest systemem realizującym komunikację sygnalizacyjną pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi a Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych, zarządzaną przez regulatora UKE. Platforma PLI CBD zapewnia wymianę informacji pomiędzy istniejącymi operatorami telekomunikacyjnymi na obszarze Polski. Zapisane w PLI CBD dane lokalizacyjne umożliwiają szybką lokalizację geograficzną urządzenia i numeru, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy. Geolokalizacja skraca czas reagowania odpowiednich służb, których dotyczy określone zdarzenie i wezwanie przez numer 112.

Drugą procedurą realizowaną z wykorzystaniem platformy PLI CBD jest umożliwienie i automatyzacja procesu przenoszenia numeru abonenckiego pomiędzy operatorami. Automatyzacja procesów realizowana jest zgodnie z wymogami nałożonymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Decyzją Prezesa UKE, każdy operator telekomunikacyjny zobowiązany jest do przyłączenia swojego systemu teleinformacyjnego  do ogólnopolskiej platformy PLI CBD zarządzanej przez Urząd. Komunikację z systemem PLI CBD UKE można realizować za pośrednictwem własnego rozwiązania teleinformatycznego lub z wykorzystaniem infrastruktury innego operatora (np. LoVo). Automatyzacja procesów i przenoszenie numeru NP monitorowane przez Regulatora mają wpływ na sprawność i jakość realizowanej usługi.

Trzecim elementem związanym z platformą PLI CBD jest uporządkowanie informacji o geolokalizacji numeracji oraz o przynależności numeru do określonego operatora.

Usługa polega na przyłączeniu Partnera do PLI CBD (o którym mowa w art. 78 ust. 4 Prawa Telekomunikacyjnego), co umożliwia wykonanie obowiązków określonych w powyższej ustawie, tj. przekazywania informacji o adresie zainstalowania zakończenia sieci, numerze abonenta oraz danych identyfikacyjnych abonenta celem identyfikacji lokalizacji z której zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112. W ramach usługi LoVo zestawia i utrzymuje szyfrowane połączenie do PLI CBD zgodnie z wymogami określonymi w Prawie Telekomunikacyjnym oraz implementuje certyfikaty otrzymane w procesie realizacji usługi.

Korzyści z posiadania rozwiązania PLI CBD

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, kar, problemów i stresu w związku z obowiązkiem połączenia z platformą PLI CBD UKE oraz wdrożenia elektronicznej procedury obsługi NP, LoVo obsłuży zobowiązania operatora przed regulatorem UKE. Dodatkowo:

  • Dział IT nie będzie musiał projektować specjalnego, kosztowego interfejsu do współpracy z PLI CBD.
  • Brak konieczności posiadania platformy do elektronicznego zarządzania NP.
  • Gwarantujemy stabilność i dostosowanie do procedur UKE.
  • Obsługujemy największą ilość operatorów (ponad 160 wdrożeń).

    Zapraszamy do kontaktu

    Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: