Tranzyt ruchu telekomunikacyjnego

Dla Operatorów Wholesale i Retail
Podobnie jak na rynku krajowym, wymiana międzynarodowych połączeń telefonicznych realizowana jest w oparciu o system telekomunikacyjny SIP Trunk – HIPERUS Carrier to Carrier (C2C). Międzynarodowy tranzyt głosu, inaczej hurt głosu, realizowany jest w oparciu o LCR (Least Cost Routing) i dedykowane drogi kierowania, tak zwany routing. Kluczem do prawidłowej realizacji tranzytu jest system do zarządzania stawkami, drogami kierowania, jakością połączeń. System ten pozwala na realizację usług tranzytu i terminacji połączeń telekomunikacyjnych kierowanych do sieci LoVo przez partnerów międzynarodowych.

Model biznesowy w przypadku relacji pomiędzy operatorami międzynarodowymi jest inny niż na rynku krajowym. Odmienne od krajowych parametry stanowią o sile i zainteresowaniu współpracą. Zanim dojdzie do tranzytu ruchu pomiędzy operatorami, kluczem jest business case, w trakcie którego omawiane  są destynacje, wolumeny i stawki.

Kolejne działania to testy punktów styku oraz testy bilingowe, których zadaniem jest sprawdzenie poprawności rozliczeń i jakości obsługi połączeń.

Istotne parametry jakościowe przy realizacji tranzytu głosu to:

 • ACD (Average Call Duration), czyli średni czas trwania połączeń, uznawany za parametr mówiący o jakości ruchu danego operatora.
 • ASR (Answer-Seizure Ratio), czyli stosunek pomyślnie zrealizowanych połączeń do prób wywołań (zwany również „współczynnikiem realizacji połączenia”).
 • CLI (Calling Line Identification), czyli identyfikacja numeru dzwoniącego (inicjującego połączenie).
 • nCLI lub Non CLI (non Calling Line Identification), czyli brak identyfikacji numeru dzwoniącego (inicjujacego połączenie).

 

Na poziomie wymiany ruchu istotne są parametry techniczne i testy jakościowe:

 • PING (Packet Internet Groper), określany też jako sonar służący do diagnozowania prędkości połączeń sieciowych.
 • FAS (False Answer Supervision) jest powszechnie określany jako nadzór nad fałszywymi odpowiedziami telefonicznymi. Dla zwykłego użytkownika oznacza to nieprawidłowe naliczanie opłat za połączenia: bilingowanie rozpoczyna się wcześniej niż strona wywoływana odbiera połączenie.
 • Direct routing, czyli połączenia bezpośrednie pomiędzy operatorami z własnych sieci i numeracji.

 

Do realizacji tranzytu połączeń międzynarodowych stosowane są w LoVo standardowe kodeki wykorzystywane przez operatorów na całym Świecie.

Korzyści dla Partnerów

Korzyści dla partnerów międzynarodowych współpracujących z LoVo przy tranzycie połączeń międzynarodowych:

 • Własny (retail) ruch międzynarodowy z własnej sieci.
 • Tworzeniu routingu w czasie do 1 minuty (online i ontime).
 • Własny, autorski system do zarządzania stawkami, routingiem, alertami i cennikami.
 • Oferujemy pięć rodzajów cenników:
  • Retail,
  • CLI,
  • nCLI,
  • CLI EOG,
  • CLI non EOG.
 • Jesteśmy otwarci na model współpracy SWAP.
 • Duża ilość punktów styku w tym directów (ponad 800 na rynku krajowym i zagranicznym).
 • Rozgłaszanie (broadcasting) numeracji polskiej i numerów routingowych dla operatorów, w tym:
  • PLI CBD,
  • obsługa połączeń alarmowych (emergency call).

  Zapraszamy do kontaktu

  Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: