Bilingowanie ruchu na podstawie numeru A (EOG/non EOG)

Dla Operatorów Wholesale i Retail
LoVo posiada autorską infrastrukturę teleinformatyczną na którą składa się system bilingowy i CDR. Dla rozliczeń EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i non EOG biling realizowany jest na podstawie numerów A i B. O zakwalifikowaniu routingu, a tym samym rozliczeniu połączenia telefonicznego decyduje geolokalizacja numeru A i numeru B.

Jest to rozliczenie ruchu telekomunikacyjnego w zależności od źródła inicjującego numeru A z zakresu wykorzystywanego przez poszczególne kraje należące do stref EOG lub non EOG.

Jak działa bilingowanie ruchu na podstawie numeru A (EOG / non EOG)

Operatorzy telekomunikacyjni (w tym LoVo) pobierają stawki za połączenia przychodzące z terytorium EOG na podstawie pochodzenia numeru A. Jest to numer telefonu dzwoniącego prezentowany w międzynarodowym formacie E.164, otrzymany w sygnalizacji SIP/SS7.

Korzyści dla Partnerów

Korzyści dla partnerów międzynarodowych współpracujących z LoVo przy wykorzystywaniu bilingowania ruchu na podstawie numeru A (EOG / non EOG):

  • Wiarygodność biznesowa.
  • Poprawność rozliczeń w zakresie rozróżnienia źródła ruchu telekomunikacyjnego.
  • Obniżenie kosztów połączeń w obszarze EOG.

    Zapraszamy do kontaktu

    Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: