Telefonia dla biznesu

Rozwiązania dla firm i instytucji
Tradycyjna telefonia stacjonarna zdecydowanie nie jest usługą elastyczną, gdyż jej możliwości są mocno ograniczone technologicznie. Nowoczesna telefonia dla biznesu musi być jednak usługą maksymalnie elastyczną, gdyż telefon jest głównym narzędziem pracy i nie może się zdarzyć, że zawiedzie. Dostosowując się do indywidualnych potrzeb danej firmy lub instytucji, LoVo zmieniło podejście do tradycyjnej telefonii stacjonarnej oferując nowoczesną telefonię dla biznesu – VoIP, która posiada zaawansowane funkcjonalności telekomunikacyjne.

VoIP (Voice over Internet Protocol) to technologia, dzięki której możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem połączenia internetowego bądź sieci korzystającej z protokołu IP, czyli tzw. telefonia internetowa, inaczej telefonia VoIP.

Zaawansowane funkcjonalności dodatkowe

Sieć LoVo obsługuje obecnie ponad 850.000 numerów abonenckich. W ofercie LoVo dla firm oraz instytucji publicznych, poza standardowym wykonywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych można wyróżnić szereg usług dodatkowych, jak billing on-line, nagrywanie rozmów, wirtualny fax, IVR, grupy, czy przekierowania. Ponadto rekomendujemy rozwiązanie Wirtualnej Centrali VPBX (LoVoX) zarządzanej on-line, która w połączeniu z technologią VoIP zmniejszy koszty połączeń biznesowych nawet o połowę. Dla świadomych użytkowników proponujemy rozwiązania SIP Konto lub SIP Trunk.

LoVo gwarantuje usługi telefonii dla biznesu na najwyższym poziomie. Rozwiązania, które cieszą się największą popularnością to:

    Zapraszamy do kontaktu

    Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: