Internet dla firm i biznesu

LoVo Net
LoVo zapewnia swoim Klientom biznesowym wysokiej jakości, gwarantowany i stabilny dostęp do sieci internet. Dzięki zaawansowanym technologiom mamy możliwość doboru przepustowości do indywidualnych potrzeb danego Klienta.

Wysoka jakość sieci LoVo Net zapewnia najwyższą jakość transmisji wewnątrz sieci oraz gwarancję wysokiej jakości transmisji z globalną siecią internet. Sieć LoVo jest połączona z największymi sieciami internetowymi należącymi do krajowych operatorów oraz posiada bezpośrednie połączenie z operatorami międzynarodowymi o globalnym zasięgu.

Dzięki zastosowanej technologii radiowej i światłowodowej możemy dobrać przepustowość według zapotrzebowania. Firma otrzymuje symetryczne łącze, posiadające gwarancję parametrów transmisji, dzięki czemu dostęp do sieci Internet będzie funkcjonował bez zakłóceń przez cały okres świadczenia usługi.

LoVo Net jest usługą symetryczną, co oznacza, że szybkość pobierania i wysyłania danych jest taka sama. Przepustowość LoVo Net jest gwarantowana na całej długości łącza dostępowego, tj. pomiędzy urządzeniem operatora a routerem brzegowym sieci internet. Oznacza to, że użytkownik ma do dyspozycji wykupioną przepustowość przez cały czas świadczenia usługi, bez względu na to, jak ze swoich usług korzystają pozostali użytkownicy usługi dostępu do interenetu.

Przepustowość usługi LoVo Net:

Prędkość pobierania danych | Prędkość wysyłania danych

 • od 10 Mbit/s | 10 Mbit/s do 1 Gbit/s | 1 Gbit/s

Operator zapewnia Klientowi łącze dostępu do Internetu zgodnie z oczekiwanymi parametrami (przepustowość, rodzaj interfejsu, dostępność, itp.). Usługa dostępna jest poprzez interfejs (port) w urządzeniu operatora.

 

Korzyści dla biznesu

Spółki z Grupy LoVo od lat wpływają na kształtowanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce i na świecie. Bez przerwy pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które z dużym zainteresowaniem są przyjmowane przez naszych Partnerów biznesowych. Dzięki wysokiej jakości i innowacyjności świadczonych usług zaufało nam wiele firm, m.in. z takich sektorów, jak: callcenter, domy mediowe, badania opinii publicznych, sklepy (małe, średnie, a także duże sieci krajowe i międzynarodowe) oraz instytucje publiczne.

Największymi wartościami i cechami wyróżniającymi usługę dostępu do internetu LoVo Net są tak istotne czynniki, jak:

 • Symetrią przepustowości – szybkość transmisji z sieci do użytkownika oraz od użytkownika w stronę sieci jest taka sama.
 • Gwarancja przepustowości na całym odcinku od urządzenia Klienta (CPE) do routerów brzegowych operatora.
 • Wysoka jakość sieci szkieletowej LoVo zapewniająca najwyższą jakość transmisji wewnątrz sieci oraz gwarancję wysokiej jakości transmisji z globalną siecią Internet.
 • Wysoka dostępność łącza w technologii radiowej to 99,95% w skali roku, co oznacza możliwość braku łączności przez niewiele ponad 4 godziny w przeciągu całego roku.
 • Krótki czas instalacji od podpisania umowy do rozpoczęcia świadczenia usługi. Przygotowanie infrastruktury oraz postawienie i skonfigurowanie urządzeń to czas wynoszący zaledwie kilka dni.
 • Stała adresacja IP – 4 lub 8 adresowa klasa adresów IP. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest przydział większej puli adresowej.
 • Możliwość wymiany ruchu IP w oparciu o protokół BGP: dla Klientów posiadających numer AS (Autonomous System) istnieje możliwość zestawienia sesji protokołu BGP z siecią LoVo.
 • Stały monitoring sieci 24/7/365.
logo LoVo

Warszawa, 20 listopada 2020 roku

LoVo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. T. Chałubińskiego 8
00–613 Warszawa

Szanowni Państwo,

Na podstawie nowych przepisów prawa – ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o dostosowaniu naszych dokumentów. Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie. Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą prawną wynikającą z art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) zmianie uległy Państwa możliwe terminy wypowiedzenia umów o świadczenie usług dostępu do sieci Internet.

W konsekwencji tej nowelizacji w sytuacji, w której umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonent uprawniony jest do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W sytuacji, w której Abonent nie akceptuje powyższej zmiany może wypowiedzieć umowę z terminem jej wypowiedzenia do dnia wejścia w życie powyższej ustawy tj. do 21 grudnia 2020 roku.

Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej i zawierać dane identyfikacyjne Abonenta takie jak, nazwę prowadzonej działalności, dane rejestrowe, takie jak nr wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przyznany numer KRS, NIP, REGON.

Z wyrazami szacunku,
Zespół LoVo

  Zapraszamy do kontaktu

  Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: