Rozgłaszanie i użyczanie numeracji abonenckiej i routingowej

Rozpowszechnianie numeracji i terminacja połączeń
Rozgłaszanie (rozpowszechnianie) numeracji abonenckiej i routingowej to procedura umożliwiająca zakańczanie połączeń w sieci operatora. Numeracja jest rozgłaszana na terytorium Polski. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy otrzymali od regulatora UKE zakres numeracyjny, aby móc świadczyć usługi telekomunikacyjne na numery docelowe muszą dokonać rozgłoszenia. Polega to na zaimplementowaniu danej numeracji na punktach styku sieci LoVo oraz poinformowaniu innych operatorów gdzie należy kierować połączenia przychodzące na rozgłoszoną numerację.

Alternatywą dla zakupu numeracji w UKE jest użyczenie macierzystej numeracji abonenckiej od LoVo, które polega na przydzieleniu operatorowi numeracji z zasobów LoVo.

Rozgłaszanie (rozpowszechnianie) numeracji abonenckiej i routingowej to inaczej informowanie operatorów na rynku krajowym, że numeracja przydzielona do określonego operatora musi być zakańczana w jego sieci. Połączenia przychodzące od innych operatorów będą tranzytowane przez punkty styku sieci LoVo do numerów docelowych operatora.

Użyczanie / udostępnianie numeracji abonenckiej polega na przydzieleniu operatorowi numeracji z zasobów LoVo. Nasza firma posiada własne zakresy numeracji geograficznej we wszystkich 49 strefach numeracyjnych, numeracji niegeograficznej (+48 39) oraz numeracji inteligentnej (+48 80x). Numeracja udostępniana jest zgodnie z wymogami UKE (udostępnienie numeracji odbywa się w paczkach od 100 DDI). Dodatkowo nasza firma posiada numerację międzynarodowe, które udostępniane są w paczkach lub jako pojedyncze numery.

Korzyści dla Operatorów

LoVo jako operator dla operatorów ma podpisane umowy międzyoperatorskie z ponad 800 operatorami krajowymi i międzynarodowymi. Oznacza to, że jesteśmy w gronie największych operatorów w zakresie rozgłaszania (rozpowszechniania) numeracji abonenckiej i routingowej.

    Zapraszamy do kontaktu

    Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: