Business Process Management

System do zarządzania procesami biznesowymi
W wielu firmach pewne standardowe czynności i procesy biznesowe przebiegają w powtarzalny lub podobny sposób. Dzięki BPM można automatyzować zarówno rutynowe procesy charakterystyczne dla każdej firmy, jak również nietypowe zadania, specyficzne dla wybranego przedsiębiorstwa.

Business Process Management (BPM) oznacza zarządzanie procesami biznesowymi. Zazwyczaj jest to narzędzie informatyczne (oprogramowanie) wspierające optymalizację procesów biznesowych oraz umożliwiające zarządzanie zdarzeniami występującymi w organizacjach.

Jak działa LoVo BPM

LoVo BPM to system usprawniający procesy zachodzące w firmie, który zapewnia łatwe kierowanie przepływem informacji i nadzór nad poszczególnymi działaniami oraz uczestnikami. Modelowanie i optymalizacja przebiegu procesów biznesowych zwiększają efektywność funkcjonowania, minimalizują koszty oraz wpływają na oszczędności czasowe każdej instytucji.

Do głównych funkcjonalności systemu LoVo BPM zaliczamy:

 • Udoskonalenie przebiegu realizacji procesów.
 • Odpowiednie kierowanie przepływem informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami poprzez możliwość nadawania uprawnień.
 • Mapowanie, wizualizacja i analiza procesów.
 • Odzwierciedlenie przebiegu procesów w elektronicznych formularzach zapisu i kontroli danych.
 • Budowa i nadawanie obiegu dokumentów spójnie z przebiegiem procesu.
 • Workflow, czyli projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań.
 • Kontrola danych oraz poszczególnych etapów realizacji działań.

Zarządzanie procesami w LoVo BPM docelowo usprawnia kluczowe procesy on-line.

 

Korzyści z wdrożenia LoVo BPM

Zarządzanie procesami biznesowymi ma na celu poprawę wyników w organizacji poprzez umiejętne zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych w niej zachodzących.

Największymi wartościami i cechami wyróżniającymi LoVo BPM spośród innych rozwiązań są tak istotne czynniki, jak:

 • Oszczędność – krótki czas i niski koszt wdrożenia.
 • Możliwość skorzystania z gotowych automatycznych procesów.
 • Tworzenie własnych procesów dostosowanych do potrzeb.
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych.
 • Wzmocnienie kompetencji i know-how.
 • Minimalizacja nadzoru dzięki ściśle przypisanym uprawnieniom.
 • Dostęp mobilny gwarantujący szybkie i płynne przekazywanie informacji.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu testowego.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany usprawnieniem procesów zachodzących w Twojej firmie wejdź na naszą stronę lub wypełnij poniższy formularz. Nasi specjaliści przygotują dla dla Ciebie wstępną analizę wdrożenia bez żadnych zobowiązań.

  Zapraszamy do kontaktu

  Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: