FlowDog

Zwiększ kontrolę nad swoim biznesem
Firmy, które nie wdrożyły strategii zarządzania procesami biznesowymi myślą nad jej wprowadzeniem dopiero, gdy zaistnieje jakieś nieprzewidziane zdarzenie. Takim wyzwalaczem może być moment, gdy nagle coś przestaje funkcjonować w organizacji, zaczynają występować problemy w realizacji zleceń dla klientów, proste czynności zaczynają zajmować tygodnie lub też właściciele firmy zmuszają się do bardziej krytycznego spojrzenia na to, co dzieje się wewnątrz ich organizacji. Ryzyko zajścia tych sytuacji można skutecznie ograniczyć poprzez odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie prawidłowych procesów.

Proces to uporządkowany przebieg następujących po sobie działań realizowanych przez zdefiniowane jednostki w organizacji – działy firmy lub osoby na konkretnych stanowiskach – którego efektem jest osiągnięcie założonego celu. Procesów w firmie są setki: tych ważniejszych, jak i tych mniej istotnych. Za wieloma z nich stoją wielostronicowe procedury, a za innymi tylko ustne ustalenia lub niepisane zwyczaje obowiązujące w firmie. Niezależnie jednak od firmy, umiejętność modelowania i wizualizacji procesów jest bardzo praktyczną umiejętnością. Przy realizacji bardziej skomplikowanych projektów, które wymagają kooperacji kilku departamentów lub nawet kilku firm, sprawne stworzenie diagramu opisującego przebieg procesu, w istotny sposób może ułatwić komunikację i przyspieszyć pracę.

FlowDog to oprogramowanie modelujące procesy zachodzące w firmie. Oprogramowanie może uruchomić proces, opisać go słowem i grafiką, kontrolować jego przebieg poprzez ewidencję zachowań użytkowników, a także zarchiwizować dokumentację przypisaną do procesu. Ponadto system pozwala na wielokrotne wykorzystywanie zapisanych i opisanych już procesów.

LoVo Platform for Applications LP4A usługi dla biznesu

Jak działa FlowDog

Ergonomia systemu, jego elastyczność i intuicyjność pozwalają tworzyć zindywidualizowane i niepowtarzalne procesy dedykowane dla danej organizacji biznesowej, działu czy mniejszej komórki. Administrowanie systemem, a tym samym procesami – poprzez nadawanie ról poszczególnym użytkownikom – sprawia, że system jest przyjazny w obsłudze. Najważniejsze funkcjonalności oprogramowania to:

 • Kierowanie przepływem informacji.
 • Nadzór nad poszczególnymi działaniami.
 • Nadzór nad uczestnikami procesów.
 • Realizacja mapowania.
 • Wizualizacja i analiza procesów.
 • Kontrola danych.
 • Nadawanie uprawnień.
 • Budowa obiegu elektronicznego.
 • Projektowanie i nadzorowanie ścieżki działań (workflow).
 • Kontrola etapów realizacji działań.

 

Korzyści z wdrożenia FlowDog

Największymi wartościami wyróżniającymi oprogramowanie FlowDog są:

 • Zwiększenie kontroli nad firmą – szczegółowa identyfikacja obszarów o potencjale do poprawy, w tym uruchomionych procesów.
 • Obniżenie kosztów wewnętrznych – optymalizacja procesów biznesowych dzięki stałej kontroli oraz eliminacji nieefektywnych zadań.
 • Skrócenie czasu obsługi poszczególnych zadań – automatyzacja najczęściej wykonywanych zadań i poprawa ich jakości.
 • Eliminowanie sytuacji kryzysowych – uzyskanie wydajniejszej kontroli nad ważnymi procesami klienckimi, dzięki możliwości nadania odpowiedniej rangi wydarzenia.
 • Ograniczenie opóźnień – polepszenie terminowości poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej i decyzyjności za sprawą jasnych i zrozumiałych przydziałów odpowiedzialności.
 • Poprawa jakości efektów pracy (produktów/usług) – zmiana modelu zarządzania personelem poprzez usprawnienia w zakresie procesów sprzedażowych.
 • Continous improvement – łatwy dostęp do danych historycznych, które można powiązać z bieżącymi procesami w firmie, a następnie wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany na przyszłość.
 • Satysfakcja klienta końcowego – redukcja kosztów końcowych, poprawienie jakości i konkurencyjności produktów oraz komunikacji z klientami.
 • Wyprzedzenie konkurencji – pozyskanie nowych źródeł zaopatrzenia w materiały/towary, obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie marży, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi wspierających procesy.

 

W LoVo sami korzystamy z oferowanego Tobie rozwiązania. Znamy potencjalne problemy i potrzeby z ich wdrożeń przeprowadzonych przez nas samych we własnej firmie. Kilkanaście lat obsługi klientów firmowych nauczyło nas z jakimi problemami stykają się różne firmy i jak zapewnić ich rozwiązanie za pomocą dedykowanego oprogramowania. Oferowane przez nas rozwiązania są tanie w utrzymaniu i rozwoju, dając firmom możliwość wejścia na wyższy poziom zarządzania procesami w firmie.

zarządzanie procesamiJeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób FlowDog może zwiększyć kontrolę nad procesami w Twojej firmie wejdź na naszą stronę lub wypełnij poniższy formularz. Nasi specjaliści przygotują dla dla Ciebie wstępną analizę wdrożenia bez żadnych zobowiązań.

DLA BIZNESU / Software / FlowDog

  Zapraszamy do kontaktu

  Wybierz preferowany sposób kontaktu dla naszego doradcy: